Mestre d'Educació Primària Especialista en Educació Musical.

Estudià Electrotècnia a l'Escola Industrial de Barcelona, Música al Conservatori Municipal de Barcelona i Pedagogia Musical a l'Institut Willems d'Educació Musical amb el mestre Jacques Chapuis.

Nascut a Barcelona el 12 de febrer de l'any 1935, visqué i patir la Guerra Civil Espanyola i la consegüent postguerra.